Muszyna. Słynne uzdrowisko i jego atrakcje

Muszyna to piękna wieś o charakterze małego miasteczka, która jest jednocześnie jednym z najsłynniejszych uzdrowisk na terenie Beskidu Sądeckiego. Większość sanatoriów skupiła się z Muszynie Złockie, zaś samo centrum zachowało spokojny, małomiasteczkowy charakter. Nie brak w Muszynie ciekawych zabytków. Jednym z ciekawszych są ruiny zamku, które górują nad miejscowością. Zamek, wzniesiony na wysokim wzgórzu, powstał w miejscu z natury obronnym, jako rezydencja mająca służyć biskupom krakowskim. Dziś zamkowe ruiny są przedmiotem gruntownych badań archeologicznych. Zostały one również zabezpieczone i udostępnione turystom. Warto wejść na zamkowe wzgórze i z góry spojrzeć na Muszynę oraz dolinę Popradu.

Innym ciekawym miejscem w Muszynie jest tutejsze Muzeum Regionalne. Prezentowane w nim eksponaty związane są głównie z życiem codziennym dawnych mieszczan muszyńskich, nie brak jednak również przedmiotów związanych z innymi mieszkańcami okolicznych wsi: Łemkami oraz Żydami. W muzeum tym można zobaczyć również cenne przedmioty pochodzące z wykopalisk prowadzonych w okolicach Muszyny. Ciekawym miejscem na obrzeżach miejscowości jest dawny kirkut, będący jedną z nielicznych pamiątek po miejscowych Żydach.

zdjęcie: wiki